Prehľad o organizácii
DREVIN, spol. s r.o.
Rúbanisko III. 2754/1, 984 03 Lučenec
36050687
2020082229
Nemá
nezistený
04.10.2001
26.06.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DREVIN, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREVIN, spol. s r.o.


Konateľ DREVIN, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREVIN, spol. s r.o.


Predmet činnosti DREVIN, spol. s r.o.


Kataster DREVIN, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DREVIN, spol. s r.o.