Prehľad o organizácii
Kayros Consulting , spol. s.r.o.
J. Matušku 826/3, 960 01 Zvolen
36050695
2021596313
Nemá
0 zamestnancov
04.10.2001
Čin.poisťovacích agentov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
404 €
34,2 %
2021/2020
11,9 tis. €
-7,9 %
2021/2020
N/A
N/A
N/A

Zisk Kayros Consulting , spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby Kayros Consulting , spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
-1,75
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Kayros Consulting , spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kayros Consulting , spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Kayros Consulting , spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kayros Consulting , spol. s.r.o.


Konateľ Kayros Consulting , spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kayros Consulting , spol. s.r.o.


Predmet činnosti Kayros Consulting , spol. s.r.o.


Kataster Kayros Consulting , spol. s.r.o.


Skrátené výkazy Kayros Consulting , spol. s.r.o.