Prehľad o organizácii
CARBON a.s. „v konkurze“
Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa
36050709
2020075684
SK2020075684
nezistený
04.10.2001
Výroba ost.chem.výr.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,06
0,44
0
112,5 %
-149 tis. €
4,3 %
2021/2020
79,1 tis. €
-64,9 %
2021/2020
-0,06
3,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk CARBON a.s. „v konkurze“


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby CARBON a.s. „v konkurze“


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
n/a
-0,13
n/a
0

Zisk pred zdanením CARBON a.s. „v konkurze“


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA CARBON a.s. „v konkurze“


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CARBON a.s. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CARBON a.s. „v konkurze“


Predstavenstvo CARBON a.s. „v konkurze“


Člen dozorného orgánu CARBON a.s. „v konkurze“


Jediný akcionár a.s. CARBON a.s. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty CARBON a.s. „v konkurze“


Správca reštrukturalizačného konania CARBON a.s. „v konkurze“


Predmet činnosti CARBON a.s. „v konkurze“


Kataster CARBON a.s. „v konkurze“


Skrátené výkazy CARBON a.s. „v konkurze“