Prehľad o organizácii
METTERIS, spol. s.r.o.
991 21 Závada
36050717
2021595422
SK2021595422
1 zamestnanec
04.10.2001
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,27
0,03
98,7 %
1,26 tis. €
271,3 %
2021/2020
57,2 tis. €
335,3 %
2021/2020
0
278,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk METTERIS, spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby METTERIS, spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,7
0,01
0,18
0,15

Zisk pred zdanením METTERIS, spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA METTERIS, spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod METTERIS, spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie METTERIS, spol. s.r.o.


Konateľ METTERIS, spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. METTERIS, spol. s.r.o.


Predmet činnosti METTERIS, spol. s.r.o.


Kataster METTERIS, spol. s.r.o.


Skrátené výkazy METTERIS, spol. s.r.o.