Prehľad o organizácii
AKCEPT, s.r.o.
Nám. SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
36050733
2021596841
Nemá
nezistený
08.10.2001
Pomocné vzdelávacie čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
1,1 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk AKCEPT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby AKCEPT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
1,69
0,99
n/a
n/a

Zisk pred zdanením AKCEPT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA AKCEPT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AKCEPT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AKCEPT, s.r.o.


Konateľ AKCEPT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AKCEPT, s.r.o.


Predmet činnosti AKCEPT, s.r.o.


Kataster AKCEPT, s.r.o.


Skrátené výkazy AKCEPT, s.r.o.