Prehľad o organizácii
AW spol.s.r.o.
Vajanského 24, 984 01 Lučenec
36050768
2021594113
Nemá
nezistený
09.10.2001
Maloobchod s textilom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,44
-4,22
0,05
89,6 %
-28,2 tis. €
-87,6 %
2015/2014
467 tis. €
-10 %
2015/2014
-0,44
-108 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk AW spol.s.r.o.


2014
2015
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby AW spol.s.r.o.


2014
2015
520 tis. €
500 tis. €
480 tis. €
460 tis. €
transparex.sk
1,01
0,1
n/a
1,15

Zisk pred zdanením AW spol.s.r.o.


2014
2015
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA AW spol.s.r.o.


2014
2015
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AW spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AW spol.s.r.o.


Konateľ AW spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AW spol.s.r.o.


Predmet činnosti AW spol.s.r.o.


Kataster AW spol.s.r.o.


Skrátené výkazy AW spol.s.r.o.