Prehľad o organizácii
CROSBERG, s.r.o.
Kupeckého 516/3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
36050792
2021595675
Nemá
nezistený
10.10.2001
Hotelové ubytovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk CROSBERG, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby CROSBERG, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením CROSBERG, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA CROSBERG, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CROSBERG, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CROSBERG, s.r.o.


Konateľ CROSBERG, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CROSBERG, s.r.o.


Predmet činnosti CROSBERG, s.r.o.


Kataster CROSBERG, s.r.o.


Skrátené výkazy CROSBERG, s.r.o.