Prehľad o organizácii
ALBION P.M., s.r.o.
Jókaiho 21, 984 01 Lučenec
36050814
2021594091
SK2021594091
3-4 zamestnanci
15.10.2001
Ost.finančné služby i.n
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,06
0,49
87,9 %
416 €
103,1 %
2021/2020
N/A
0,01
102,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ALBION P.M., s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby ALBION P.M., s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk
1,13
0,12
n/a
1,1

Zisk pred zdanením ALBION P.M., s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALBION P.M., s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ALBION P.M., s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALBION P.M., s.r.o.


Konateľ ALBION P.M., s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALBION P.M., s.r.o.


Predmet činnosti ALBION P.M., s.r.o.


Kataster ALBION P.M., s.r.o.


Skrátené výkazy ALBION P.M., s.r.o.