Prehľad o organizácii
AZTV, spol. s r.o.
Nám. SNP 11, 974 01 Banská Bystrica
36050873
2020095198
Nemá
nezistený
16.10.2001
05.06.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AZTV, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AZTV, spol. s r.o.


Konateľ AZTV, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AZTV, spol. s r.o.


Predmet činnosti AZTV, spol. s r.o.


Kataster AZTV, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AZTV, spol. s r.o.