Prehľad o organizácii
Mostáreň, a.s. "v likvidácii"
Strojárenská 19, 976 43 Valaská - Piesok
36050890
2020085067
Nemá
nezistený
16.10.2001
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


Likvidátor Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


Predstavenstvo Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


Člen dozorného orgánu Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


Jediný akcionár a.s. Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


Správca konkurznej podstaty Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


Správca reštrukturalizačného konania Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


Predmet činnosti Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


Kataster Mostáreň, a.s. "v likvidácii"


Skrátené výkazy Mostáreň, a.s. "v likvidácii"