Prehľad o organizácii
FOLIA TRADE, s.r.o.
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
36050946
2020082306
Nemá
nezistený
22.10.2001
17.07.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FOLIA TRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FOLIA TRADE, s.r.o.


Konateľ FOLIA TRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FOLIA TRADE, s.r.o.


Predmet činnosti FOLIA TRADE, s.r.o.


Kataster FOLIA TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy FOLIA TRADE, s.r.o.