Prehľad o organizácii
Bolero, spol.s r.o.
L. Podjavorinskej 1, 979 01 Rimavská Sobota
36050954
2021597501
Nemá
nezistený
22.10.2001
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bolero, spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bolero, spol.s r.o.


Konateľ Bolero, spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Bolero, spol.s r.o.


Predmet činnosti Bolero, spol.s r.o.


Kataster Bolero, spol.s r.o.


Skrátené výkazy Bolero, spol.s r.o.