Prehľad o organizácii
MA-WA s.r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
36051004
2020089665
SK2020089665
nezistený
23.10.2001
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,08
0,19
0,05
141,7 %
-73 tis. €
19,1 %
2022/2021
95,2 tis. €
21,8 %
2022/2021
-0,08
6,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MA-WA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby MA-WA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
-58,96
-0,42
0,42
0,09

Zisk pred zdanením MA-WA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA MA-WA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MA-WA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MA-WA s.r.o.


Konateľ MA-WA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MA-WA s.r.o.


Predmet činnosti MA-WA s.r.o.


Kataster MA-WA s.r.o.


Skrátené výkazy MA-WA s.r.o.