Prehľad o organizácii
LANtech, s.r.o.
Rázusova 4825/47, 984 01 Lučenec
36051055
2020082262
SK2020082262
nezistený
24.10.2001
Veľkoobchod s ost.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
234,39
0,4 %
58 €
-99,6 %
2022/2021
105 €
-99,9 %
2022/2021
0,01
-96,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LANtech, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby LANtech, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
1,11
1
1,2
238,45

Zisk pred zdanením LANtech, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA LANtech, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LANtech, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LANtech, s.r.o.


Konateľ LANtech, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LANtech, s.r.o.


Predmet činnosti LANtech, s.r.o.


Kataster LANtech, s.r.o.


Skrátené výkazy LANtech, s.r.o.