Prehľad o organizácii
STANKO s.r.o.
Partizánska cesta 79, 974 01 Banská Bystrica
36051080
2020095220
SK2020095220
nezistený
30.10.2001
Obrábanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,04
0,17
37,5 %
14,1 tis. €
-46,7 %
2020/2019
-375 tis. €
-264,1 %
2020/2019
0,02
47,3 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk STANKO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby STANKO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk
56,82
0,63
-0,01
0,2

Zisk pred zdanením STANKO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA STANKO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STANKO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STANKO s.r.o.


Konateľ STANKO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STANKO s.r.o.


Predmet činnosti STANKO s.r.o.


Kataster STANKO s.r.o.


Skrátené výkazy STANKO s.r.o.