Prehľad o organizácii
UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"
Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec
36051098
2020069942
Nemá
nezistený
30.10.2001
Nešp.veľkoob.s potravin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"


Konateľ UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"


Predmet činnosti UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"


Kataster UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"


Skrátené výkazy UNI - FROST, s.r.o. "v konkurze"