Prehľad o organizácii
NAIM, s.r.o.
Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica
36051128
2020089654
SK2020089654
1 zamestnanec
31.10.2001
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,15
0,17
3,55
11,9 %
26 tis. €
75,2 %
2022/2021
189 tis. €
-4,3 %
2022/2021
0,15
69 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk NAIM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby NAIM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
22,38
0,88
0,07
4,28

Zisk pred zdanením NAIM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA NAIM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NAIM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NAIM, s.r.o.


Konateľ NAIM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NAIM, s.r.o.


Predmet činnosti NAIM, s.r.o.


Kataster NAIM, s.r.o.


Skrátené výkazy NAIM, s.r.o.