Prehľad o organizácii
Atena, s.r.o.
Námestie Ľudovíta Štúra 5950/13, 974 05 Banská Bystrica
36051152
2021599800
Nemá
1 zamestnanec
05.11.2001
Ost.osob.služby i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,23
10,48
70,3 %
1,78 tis. €
119,6 %
2022/2021
12,7 tis. €
10,9 %
2022/2021
0,07
102,8 %
2022/2021
50,7 tis. €
N/A

Zisk Atena, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Atena, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,17
0,3
0,31
13,42

Zisk pred zdanením Atena, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Atena, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Atena, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Atena, s.r.o.


Konateľ Atena, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Atena, s.r.o.


Prokurista Atena, s.r.o.


Predmet činnosti Atena, s.r.o.


Kataster Atena, s.r.o.


Skrátené výkazy Atena, s.r.o.