Prehľad o organizácii
BELA KRUPINA s.r.o.
Obchodná 551/7, 963 01 Krupina
36051187
2021611284
SK2021611284
5-9 zamestnancov
05.11.2001
Služby pohostinstiev
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,26
-2,02
0,04
87,3 %
-83,9 tis. €
-71,2 %
2022/2021
71 tis. €
42,9 %
2022/2021
-0,26
-81,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BELA KRUPINA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby BELA KRUPINA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
6,26
0,13
-0,05
0,04

Zisk pred zdanením BELA KRUPINA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA BELA KRUPINA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BELA KRUPINA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BELA KRUPINA s.r.o.


Konateľ BELA KRUPINA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BELA KRUPINA s.r.o.


Predmet činnosti BELA KRUPINA s.r.o.


Kataster BELA KRUPINA s.r.o.


Skrátené výkazy BELA KRUPINA s.r.o.