Prehľad o organizácii
AUTO-MOTO RS, s. r.o.
Cintorínska 3616, 979 01 Rimavská Sobota
36051195
2021599140
SK2021599140
25-49 zamestnancov
06.11.2001
Veľkoobchod s diel.voz.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,15
0,21
1,32
27,9 %
627 tis. €
26,3 %
2021/2020
6,55 mil. €
11,3 %
2021/2020
0,15
54,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AUTO-MOTO RS, s. r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Tržby AUTO-MOTO RS, s. r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7 mil. €
6,5 mil. €
6 mil. €
5,5 mil. €
5 mil. €
transparex.sk
440,78
0,72
0,04
7,76

Zisk pred zdanením AUTO-MOTO RS, s. r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA AUTO-MOTO RS, s. r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AUTO-MOTO RS, s. r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUTO-MOTO RS, s. r.o.


Konateľ AUTO-MOTO RS, s. r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUTO-MOTO RS, s. r.o.


Predmet činnosti AUTO-MOTO RS, s. r.o.


Kataster AUTO-MOTO RS, s. r.o.


Skrátené výkazy AUTO-MOTO RS, s. r.o.