Prehľad o organizácii
AUTO-MOTO RS, s. r.o.
Cintorínska 3616, 979 01 Rimavská Sobota
36051195
2021599140
SK2021599140
20-24 zamestnancov
06.11.2001
Veľkoobchod s diel.voz.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,15
1,15
26,1 %
498 tis. €
-20,6 %
2022/2021
6,51 mil. €
-0,7 %
2022/2021
0,11
-29,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AUTO-MOTO RS, s. r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Tržby AUTO-MOTO RS, s. r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6,6 mil. €
6,4 mil. €
6,2 mil. €
6 mil. €
5,8 mil. €
5,6 mil. €
5,4 mil. €
transparex.sk
510,68
0,74
0,05
3,45

Zisk pred zdanením AUTO-MOTO RS, s. r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA AUTO-MOTO RS, s. r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AUTO-MOTO RS, s. r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUTO-MOTO RS, s. r.o.


Konateľ AUTO-MOTO RS, s. r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUTO-MOTO RS, s. r.o.


Predmet činnosti AUTO-MOTO RS, s. r.o.


Kataster AUTO-MOTO RS, s. r.o.


Skrátené výkazy AUTO-MOTO RS, s. r.o.