Prehľad o organizácii
LIBELLA, s.r.o.
Dukelských hrdinov 140/22, 960 01 Zvolen
36051225
2020069953
Nemá
nezistený
08.11.2001
12.04.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LIBELLA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LIBELLA, s.r.o.


Konateľ LIBELLA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LIBELLA, s.r.o.


Predmet činnosti LIBELLA, s.r.o.


Kataster LIBELLA, s.r.o.


Skrátené výkazy LIBELLA, s.r.o.