Prehľad o organizácii
GABRO IMEX, s.r.o.
Obchodná 514/22B, 811 06 Bratislava - Staré mesto
36051250
2020075717
Nemá
nezistený
08.11.2001
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GABRO IMEX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GABRO IMEX, s.r.o.


Konateľ GABRO IMEX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GABRO IMEX, s.r.o.


Predmet činnosti GABRO IMEX, s.r.o.


Kataster GABRO IMEX, s.r.o.


Skrátené výkazy GABRO IMEX, s.r.o.