Prehľad o organizácii
Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.
Bystrická 969, 966 81 Žarnovica
36051357
2020065938
Nemá
nezistený
16.11.2001
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,33
0,4
0,01
183,1 %
-18,2 tis. €
28,1 %
2018/2017
15,5 tis. €
-40,8 %
2018/2017
-0,33
4,9 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-6,9
-0,83
0,18
0,08

Zisk pred zdanením Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.


Konateľ Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.


Predmet činnosti Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.


Kataster Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.


Skrátené výkazy Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.