Prehľad o organizácii
FinData, s.r.o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
36051365
2021598788
SK2021598788
nezistený
16.11.2001
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,21
0,35
0,78
38,7 %
7,76 tis. €
139 %
2021/2020
16,5 tis. €
-1,6 %
2021/2020
0,21
80,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk FinData, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby FinData, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
transparex.sk
3,37
0,61
n/a
0,8

Zisk pred zdanením FinData, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA FinData, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FinData, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FinData, s.r.o.


Konateľ FinData, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FinData, s.r.o.


Predmet činnosti FinData, s.r.o.


Kataster FinData, s.r.o.


Skrátené výkazy FinData, s.r.o.