Prehľad o organizácii
AGRODRUŽSTVO - S, družstvo
Muránska 404, 050 01 Revúca
36051390
2020038119
SK2020038119
10-19 zamestnancov
19.11.2001
Chov ost.dobytka,byvolov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
0,07
0,02
182 %
-112 tis. €
54,2 %
2021/2020
558 tis. €
1,5 %
2021/2020
-0,05
61,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AGRODRUŽSTVO - S, družstvo


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Tržby AGRODRUŽSTVO - S, družstvo


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
-6,1
-0,82
0,14
1,34

Zisk pred zdanením AGRODRUŽSTVO - S, družstvo


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGRODRUŽSTVO - S, družstvo


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGRODRUŽSTVO - S, družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGRODRUŽSTVO - S, družstvo


Predstavenstvo AGRODRUŽSTVO - S, družstvo


Člen dozorného orgánu AGRODRUŽSTVO - S, družstvo


Predmet činnosti AGRODRUŽSTVO - S, družstvo


Kataster AGRODRUŽSTVO - S, družstvo


Skrátené výkazy AGRODRUŽSTVO - S, družstvo