Prehľad o organizácii
MORENA NOVA, spol.s.r.o.
Trieda SNP 9, 974 01 Banská Bystrica
36051403
2021604233
Nemá
nezistený
20.11.2001
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,05
2,49
32 %
-1,71 tis. €
-118,1 %
2020/2019
43,8 tis. €
-6,4 %
2020/2019
-0,03
-117,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk MORENA NOVA, spol.s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby MORENA NOVA, spol.s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
5,34
0,68
n/a
2,76

Zisk pred zdanením MORENA NOVA, spol.s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA MORENA NOVA, spol.s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MORENA NOVA, spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MORENA NOVA, spol.s.r.o.


Konateľ MORENA NOVA, spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MORENA NOVA, spol.s.r.o.


Predmet činnosti MORENA NOVA, spol.s.r.o.


Kataster MORENA NOVA, spol.s.r.o.


Skrátené výkazy MORENA NOVA, spol.s.r.o.