Prehľad o organizácii
OBB, s.r.o.
Robotnícka 4, 974 01 Banská Bystrica
36051420
2020095242
SK2020095242
3-4 zamestnanci
19.11.2001
Administr-kancelár.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,04
0,02
90,4 %
9,89 tis. €
170,8 %
2022/2021
378 tis. €
6,3 %
2022/2021
0
173,1 %
2022/2021
60,3 tis. €
337 tis. €

Zisk OBB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby OBB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
38,48
0,1
0,06
0,27

Zisk pred zdanením OBB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA OBB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod OBB, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OBB, s.r.o.


Konateľ OBB, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OBB, s.r.o.


Predmet činnosti OBB, s.r.o.


Kataster OBB, s.r.o.


Skrátené výkazy OBB, s.r.o.