Prehľad o organizácii
IC TEC , s.r.o.
Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica
36051489
2020089698
SK2020089698
nezistený
21.11.2001
Výstavba elektr.sietí
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,06
0,11
80,9 %
15,4 tis. €
-50,6 %
2021/2020
91,4 tis. €
91 %
2021/2020
0,01
-51,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk IC TEC , s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby IC TEC , s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,19
0,01
0,12

Zisk pred zdanením IC TEC , s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA IC TEC , s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod IC TEC , s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IC TEC , s.r.o.


Konateľ IC TEC , s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IC TEC , s.r.o.


Predmet činnosti IC TEC , s.r.o.


Kataster IC TEC , s.r.o.


Skrátené výkazy IC TEC , s.r.o.