Prehľad o organizácii
PERON, s.r.o.
976 71 Šumiac
36051519
2020085023
Nemá
nezistený
23.11.2001
Pranie a chemické čist.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,09
0,01
1 001,5 %
-480 €
N/A
-0,09
N/A
N/A

Zisk PERON, s.r.o.


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby PERON, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-9,02
n/a
n/a

Zisk pred zdanením PERON, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA PERON, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PERON, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PERON, s.r.o.


Konateľ PERON, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PERON, s.r.o.


Predmet činnosti PERON, s.r.o.


Kataster PERON, s.r.o.


Skrátené výkazy PERON, s.r.o.