Prehľad o organizácii
OBCHODNÉ DRUŽSTVO J a J, družstvo "v likvidácii"
Somolického 22, 960 01 Zvolen
36051535
2021625210
Nemá
nezistený
26.11.2001
14.07.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk OBCHODNÉ DRUŽSTVO J a J, družstvo "v likvidácii"


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby OBCHODNÉ DRUŽSTVO J a J, družstvo "v likvidácii"


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením OBCHODNÉ DRUŽSTVO J a J, družstvo "v likvidácii"


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA OBCHODNÉ DRUŽSTVO J a J, družstvo "v likvidácii"


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod OBCHODNÉ DRUŽSTVO J a J, družstvo "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OBCHODNÉ DRUŽSTVO J a J, družstvo "v likvidácii"


Likvidátor OBCHODNÉ DRUŽSTVO J a J, družstvo "v likvidácii"


Predseda OBCHODNÉ DRUŽSTVO J a J, družstvo "v likvidácii"


Predmet činnosti OBCHODNÉ DRUŽSTVO J a J, družstvo "v likvidácii"


Kataster OBCHODNÉ DRUŽSTVO J a J, družstvo "v likvidácii"


Skrátené výkazy OBCHODNÉ DRUŽSTVO J a J, družstvo "v likvidácii"