Prehľad o organizácii
C.A. - MEDICENTRUM spol.s.r.o.
Podháj 98, 974 01 Banská Bystrica
36051594
2021600746
Nemá
nezistený
28.11.2001
08.02.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod C.A. - MEDICENTRUM spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie C.A. - MEDICENTRUM spol.s.r.o.


Konateľ C.A. - MEDICENTRUM spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. C.A. - MEDICENTRUM spol.s.r.o.


Predmet činnosti C.A. - MEDICENTRUM spol.s.r.o.


Kataster C.A. - MEDICENTRUM spol.s.r.o.


Skrátené výkazy C.A. - MEDICENTRUM spol.s.r.o.