Prehľad o organizácii
ČERO, s.r.o.
Železničná 1379/44, 984 01 Lučenec
36051641
2020082317
SK2020082317
nezistený
29.11.2001
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,07
0,35
74,4 %
-406 €
-187,7 %
2018/2017
14,4 tis. €
-16,4 %
2018/2017
-0,02
-185,2 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk ČERO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby ČERO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
transparex.sk
0,89
0,26
0,3
0,63

Zisk pred zdanením ČERO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA ČERO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ČERO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ČERO, s.r.o.


Konateľ ČERO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ČERO, s.r.o.


Predmet činnosti ČERO, s.r.o.


Kataster ČERO, s.r.o.


Skrátené výkazy ČERO, s.r.o.