Prehľad o organizácii
SlowLand, s.r.o.
Janka Kráľa 1, 064 01 Stará Ľubovňa
36051667
2021602044
SK2021602044
nezistený
27.11.2001
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
-0,01
0,04
206 %
568 €
111,6 %
2018/2017
9,83 tis. €
50,8 %
2018/2017
0,01
113,1 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk SlowLand, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby SlowLand, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-1,06
0,18
0,24

Zisk pred zdanením SlowLand, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA SlowLand, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SlowLand, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SlowLand, s.r.o.


Konateľ SlowLand, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SlowLand, s.r.o.


Predmet činnosti SlowLand, s.r.o.


Kataster SlowLand, s.r.o.


Skrátené výkazy SlowLand, s.r.o.