Prehľad o organizácii
STROJSMALT M P S, spol.s.r.o.
Pohorelská Maša 72, 976 69 Pohorelá
36051713
2020085034
Nemá
nezistený
30.11.2001
15.11.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STROJSMALT M P S, spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STROJSMALT M P S, spol.s.r.o.


Konateľ STROJSMALT M P S, spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STROJSMALT M P S, spol.s.r.o.


Predmet činnosti STROJSMALT M P S, spol.s.r.o.


Kataster STROJSMALT M P S, spol.s.r.o.


Skrátené výkazy STROJSMALT M P S, spol.s.r.o.