Prehľad o organizácii
Gastrex, s.r.o.
Garbanka 1, 974 01 Banská Bystrica
36051721
Nemá
30.11.2001
27.09.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Gastrex, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gastrex, s.r.o.


Konateľ Gastrex, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Gastrex, s.r.o.


Predmet činnosti Gastrex, s.r.o.


Kataster Gastrex, s.r.o.