Prehľad o organizácii
Strelnica pod Urpínom, s.r.o.
Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
36051748
2020095352
Nemá
nezistený
03.12.2001
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Strelnica pod Urpínom, s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Strelnica pod Urpínom, s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Strelnica pod Urpínom, s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Strelnica pod Urpínom, s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Strelnica pod Urpínom, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Strelnica pod Urpínom, s.r.o.


Konateľ Strelnica pod Urpínom, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Strelnica pod Urpínom, s.r.o.


Predmet činnosti Strelnica pod Urpínom, s.r.o.


Kataster Strelnica pod Urpínom, s.r.o.


Skrátené výkazy Strelnica pod Urpínom, s.r.o.