Prehľad o organizácii
MIHO s.r.o.
962 42 Čekovce
36051845
2021650444
Nemá
nezistený
10.12.2001
05.02.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MIHO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIHO s.r.o.


Konateľ MIHO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIHO s.r.o.


Predmet činnosti MIHO s.r.o.


Kataster MIHO s.r.o.


Skrátené výkazy MIHO s.r.o.