Prehľad o organizácii
STEEL SERVIS CENTRUM METALEX, s.r.o. "v konkurze"
Mostárenská 9, 977 01 Brezno
36051870
2020085089
Nemá
nezistený
11.12.2001
17.02.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STEEL SERVIS CENTRUM METALEX, s.r.o. "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STEEL SERVIS CENTRUM METALEX, s.r.o. "v konkurze"


Konateľ STEEL SERVIS CENTRUM METALEX, s.r.o. "v konkurze"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STEEL SERVIS CENTRUM METALEX, s.r.o. "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty STEEL SERVIS CENTRUM METALEX, s.r.o. "v konkurze"


Predmet činnosti STEEL SERVIS CENTRUM METALEX, s.r.o. "v konkurze"


Kataster STEEL SERVIS CENTRUM METALEX, s.r.o. "v konkurze"


Skrátené výkazy STEEL SERVIS CENTRUM METALEX, s.r.o. "v konkurze"