Prehľad o organizácii
FEKON s.r.o.
Fialková 967/11, 986 01 Fiľakovo
36051888
2021607313
Nemá
nezistený
10.12.2001
Služby pohostinstiev
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk FEKON s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

Tržby FEKON s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením FEKON s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

EBITDA FEKON s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FEKON s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FEKON s.r.o.


Konateľ FEKON s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FEKON s.r.o.


Predmet činnosti FEKON s.r.o.


Kataster FEKON s.r.o.


Skrátené výkazy FEKON s.r.o.