Prehľad o organizácii
V.R.M.s.r.o.
962 34 Turová
36051969
2020070173
SK2020070173
2 zamestnanci
11.12.2001
Služby pohostinstiev
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,07
-0,35
0,01
81 %
-21,3 tis. €
-6 %
2021/2020
69,3 tis. €
-56,5 %
2021/2020
-0,07
-12,6 %
2021/2020
17,6 tis. €
N/A

Zisk V.R.M.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby V.R.M.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
9,25
0,19
0,16
0,15

Zisk pred zdanením V.R.M.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA V.R.M.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod V.R.M.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie V.R.M.s.r.o.


Konateľ V.R.M.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. V.R.M.s.r.o.


Predmet činnosti V.R.M.s.r.o.


Kataster V.R.M.s.r.o.


Skrátené výkazy V.R.M.s.r.o.