Prehľad o organizácii
IKA PL, s.r.o.
Boženy Němcovej 1, 977 01 Brezno
36052019
2020085078
SK2020085078
nezistený
13.12.2001
Veľkoob.so železiar.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,1
0,46
64,6 %
7,09 tis. €
-8,2 %
2022/2021
32,5 tis. €
5,9 %
2022/2021
0,04
-1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk IKA PL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Tržby IKA PL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
33 tis. €
32 tis. €
31 tis. €
30 tis. €
29 tis. €
28 tis. €
transparex.sk
n/a
0,35
0
45,61

Zisk pred zdanením IKA PL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

EBITDA IKA PL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
27 tis. €
26 tis. €
25 tis. €
24 tis. €
23 tis. €
22 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod IKA PL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IKA PL, s.r.o.


Konateľ IKA PL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IKA PL, s.r.o.


Predmet činnosti IKA PL, s.r.o.


Kataster IKA PL, s.r.o.


Skrátené výkazy IKA PL, s.r.o.