Prehľad o organizácii
FK servis, s.r.o.
Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica
36052027
2020089731
SK2020089731
1 zamestnanec
17.12.2001
Výroba ost.všeob.strojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,2
1,34
56,5 %
73,9 tis. €
77,9 %
2021/2020
313 tis. €
9,2 %
2021/2020
0,09
-7,9 %
2021/2020
1,38 tis. €
N/A

Zisk FK servis, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby FK servis, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
18,49
0,43
0,5
1,77

Zisk pred zdanením FK servis, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA FK servis, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FK servis, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FK servis, s.r.o.


Konateľ FK servis, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FK servis, s.r.o.


Predmet činnosti FK servis, s.r.o.


Kataster FK servis, s.r.o.


Skrátené výkazy FK servis, s.r.o.