Prehľad o organizácii
Agrobell s.r.o.
Sládkovičova 8, 962 31 Sliač
36052035
2020070008
SK2020070008
10-19 zamestnancov
18.12.2001
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
0,68
19,9 %
16,2 tis. €
135,2 %
2021/2020
1,01 mil. €
-1,3 %
2021/2020
0,01
137,4 %
2021/2020
44,1 tis. €
-52,7 %
2021/2020
N/A

Zisk Agrobell s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Agrobell s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,05 mil. €
1 mil. €
950 tis. €
900 tis. €
850 tis. €
800 tis. €
transparex.sk
129,94
0,8
0,12
3,45

Zisk pred zdanením Agrobell s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Agrobell s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Agrobell s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agrobell s.r.o.


Konateľ Agrobell s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Agrobell s.r.o.


Predmet činnosti Agrobell s.r.o.


Kataster Agrobell s.r.o.


Skrátené výkazy Agrobell s.r.o.