Prehľad o organizácii
J.K.T. - BB, s.r.o.
Sládkovičova 86, 974 01 Banská Bystrica
36052043
2020089808
Nemá
nezistený
17.12.2001
09.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod J.K.T. - BB, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie J.K.T. - BB, s.r.o.


Konateľ J.K.T. - BB, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. J.K.T. - BB, s.r.o.


Predmet činnosti J.K.T. - BB, s.r.o.


Kataster J.K.T. - BB, s.r.o.


Skrátené výkazy J.K.T. - BB, s.r.o.