Prehľad o organizácii
P - PARTNER, s.r.o.
SNP 129, 965 01 Žiar nad Hronom
36052086
2020065014
SK2020065014
nezistený
17.12.2001
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,1
-3,36
0,23
97,1 %
-2,02 tis. €
80,7 %
2022/2021
18 tis. €
83,6 %
2022/2021
-0,1
75,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk P - PARTNER, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby P - PARTNER, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,03
0,4
0,64

Zisk pred zdanením P - PARTNER, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA P - PARTNER, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod P - PARTNER, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie P - PARTNER, s.r.o.


Konateľ P - PARTNER, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. P - PARTNER, s.r.o.


Predmet činnosti P - PARTNER, s.r.o.


Kataster P - PARTNER, s.r.o.


Skrátené výkazy P - PARTNER, s.r.o.