Prehľad o organizácii
MIRPUS Constructions, s.r.o. „v konkurze“
Laskomerská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica
36052132
2020095363
Nemá
nezistený
19.12.2001
30.07.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MIRPUS Constructions, s.r.o. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIRPUS Constructions, s.r.o. „v konkurze“


Konateľ MIRPUS Constructions, s.r.o. „v konkurze“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIRPUS Constructions, s.r.o. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty MIRPUS Constructions, s.r.o. „v konkurze“


Predmet činnosti MIRPUS Constructions, s.r.o. „v konkurze“


Kataster MIRPUS Constructions, s.r.o. „v konkurze“


Skrátené výkazy MIRPUS Constructions, s.r.o. „v konkurze“