Prehľad o organizácii
NOVOCER, k.s.
Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec
36052167
2020082339
Nemá
nezistený
20.12.2001
06.09.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod NOVOCER, k.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NOVOCER, k.s.


Komplementár NOVOCER, k.s.


Komanditista NOVOCER, k.s.


Komplementár NOVOCER, k.s.


Predmet činnosti NOVOCER, k.s.


Kataster NOVOCER, k.s.


Skrátené výkazy NOVOCER, k.s.