Prehľad o organizácii
PK Pezinok, spol.s.r.o.
Mýtna 1191/28, 902 01 Pezinok
36052183
2021606741
SK2021606741
nezistený
20.12.2001
Lekárne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,1
0,26
35,8 %
19,7 tis. €
11,2 %
2022/2021
N/A
0,06
0,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PK Pezinok, spol.s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk

Tržby PK Pezinok, spol.s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,64
n/a
5,89

Zisk pred zdanením PK Pezinok, spol.s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA PK Pezinok, spol.s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PK Pezinok, spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PK Pezinok, spol.s.r.o.


Konateľ PK Pezinok, spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PK Pezinok, spol.s.r.o.


Predmet činnosti PK Pezinok, spol.s.r.o.


Kataster PK Pezinok, spol.s.r.o.


Skrátené výkazy PK Pezinok, spol.s.r.o.