Prehľad o organizácii
DONAU Trans Est SK, s.r.o.
Kiepka 565/79, 977 01 Brezno
36052299
2020085100
SK2020085100
2 zamestnanci
07.01.2002
Ost.pomoc.čin.v doprave
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,12
-0,22
1,19
44,7 %
-14,5 tis. €
-868,3 %
2022/2021
392 tis. €
2,4 %
2022/2021
-0,12
-1 245,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DONAU Trans Est SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby DONAU Trans Est SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
2,17
0,55
0,12
2,29

Zisk pred zdanením DONAU Trans Est SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA DONAU Trans Est SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DONAU Trans Est SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DONAU Trans Est SK, s.r.o.


Konateľ DONAU Trans Est SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DONAU Trans Est SK, s.r.o.


Predmet činnosti DONAU Trans Est SK, s.r.o.


Kataster DONAU Trans Est SK, s.r.o.


Skrátené výkazy DONAU Trans Est SK, s.r.o.