Prehľad o organizácii
STEP-T s.r.o.
Š Moyzesa 9529/38A, 960 01 Zvolen
36052329
2020070107
SK2020070107
nezistený
24.01.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,04
0,34
41,3 %
-7,02 tis. €
-184,8 %
2022/2021
11,3 tis. €
6,8 %
2022/2021
-0,02
-186,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk STEP-T s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby STEP-T s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
10,45
0,59
n/a
0,34

Zisk pred zdanením STEP-T s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA STEP-T s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STEP-T s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STEP-T s.r.o.


Konateľ STEP-T s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STEP-T s.r.o.


Predmet činnosti STEP-T s.r.o.


Kataster STEP-T s.r.o.


Skrátené výkazy STEP-T s.r.o.